Traducció/Translation/Traducción

Català: Si voleu canviar l’idioma de la pàgina web, ha de prémer el clic dret i després fer clic a traduir. Després, tries l’idioma i la pàgina es traduirà a l’idioma triat.

Anglès: If you want to change the language of the website, you must right-click and then click translate. Then, you choose the language and the page will be translated into the chosen language.

Castellà: Si desea cambiar el idioma del sitio web, debe pulsar el clic derecho y despues hacer clic en traducir. Luego, eliges el idioma y la página se traducirá al idioma elegido.

1.

2.

3.

Català: Cada vegada que canviïs de pàgina hauràs de tornar a fer el mateix per traduir la pàgina.

Anglès: Every time you change the page you will have to do the same again to translate the page.

Castellà: Cada vez que cambies de página deberás volver a hacer lo mismo para traducir la página.